tender value between ten lakh to one crore


delhi , delhi
karnataka , karwar
uttar pradesh , prayagraj
uttar pradesh , kanpur